ჩვენს შესახებ

       

          კომპანია ბესთლაინი დაარსდა 2012 წელს, კომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT) რომელსაც ავითარებს რამოდენიმე მიმართულებით: პროგრამული უზრუნველყოფა, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის პროექტირება/კონფიგურირებასა და მხარდაჭერის სერვისებს.

http://bestline.ge/img/logo.png 
       ბესთლაინის მომხმარებელთა ძირითად სეგმენტს წარმოადგენს კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციები.
        ბესთლაინის მნიშვნელოვან, ძლიერ კომპონენტს წარმოადგენს კვალიფიციური კადრები, რომლებიც მუდმივად ვითარდებიან. ბესთლაინს ყავს Microsoft-ის სერტიფიცირებული თანამშრომლები სერვერული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით (MCP, MCTS, MCSA, MCITP), ქსელური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით კომპანია Cisco-ს სერტიფიცირებული თანამშრომლები (CCNA, CCNP) და ვირტუალიზაციის მხრივ კი გვყავს VMware-ის სერტიფიცირებული თანამშრომლები (VCP).